สมาชิก : ภาคที่ 5       จำนวนสโมสร : 15 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด
1 สโมสรกีฬาชมรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 สโมสรกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 สโมสรบ่อน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4 สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก จังหวัดตาก
5 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก จังหวัดตาก
6 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
7 สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
8 สโมสรกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
9 สโมสรกีฬาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
10 สโมสรกีฬาโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
11 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
12 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
13 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
14 สโมสรกีฬาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย
15 สโมสรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย