สมาชิก : ภาคที่ 5       จำนวนสโมสร : 15 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด ชื่อสมาชิก
(สโมสร/ ชมรม/ องค์กร)
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. สโมสรกีฬาชมรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22/10 ซ5 ต.พระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
2. สโมสรกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุมนต์ มอนไข่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154 หมู่ที่4 ถนนโชตนา ตำบลดอนกัว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
3. สโมสรบ่อน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พันเอก กานต์ กลัมพสุต ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 173 หมู่ 2 ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
4. สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก จังหวัดตาก นายศรยุทธ เรืองน้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 170 หมู่ที่4 ถนนตาก-แม่สอดตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก 63000
5. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก จังหวัดตาก นายอำนาจ นันทหาร สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
6. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา นายธรรมนัส พรหมเผ่า 649 หมู่ 11 ถนนส่วนราชการ ตำบลต๋อม จังหวัดพะเยา 56000
7. สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ โรงเรียนประชานุเคราะห์24 จ.พะเยา575 หมู่ที่13 บ้านน้ำรินตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
8. สโมสรกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
9. สโมสรกีฬาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารจ.พิษณุโลก โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร จ.พิษณุโลก 555 เขตหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
10. สโมสรกีฬาโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายณัฐพล สุคนธวงศ์ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 67 ม.1 ตำบลเขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
11. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ นางพงสวัสดิ์ ศุภศิริ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
12. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ถนนสนามกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
13. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
14. สโมสรกีฬาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย นายสมพร สุขอร่าม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 147 หมู่ที่ 4 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 64170
15. สโมสรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ว่าที่ ร.อ.ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป์ 1 หมู่ 7 ถนนสุโขทัย – กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000