สมาชิก : ภาคที่ 1       จำนวนสโมสร : 48 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด
1 สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
2 สโมสรกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
3 สโมสรกีฬาโงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
4 สโมสรกีฬาแดนนภา กรุงเทพมหานคร
5 สโมสรกีฬาตำรวจ กรุงเทพมหานคร
6 สโมสรกีฬาโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
7 สโมสรกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
8 สโมสรกีฬาโรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
9 สโมสรกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
10 สโมสรกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
11 สโมสรกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร
12 สโมสรกีฬาโรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
13 สโมสรกีฬาโรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร
14 สโมสรกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร
15 สโมสรกีฬาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
16 สโมสรกีฬาโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร
17 สโมสรกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
18 สโมสรกีฬาโรงเรียนวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
19 สโมสรกีฬาโรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
20 สโมสรกีฬาโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
21 สโมสรกีฬาโรงเรียนสิริวัตนาธร กรุงเทพมหานคร
22 สโมสรกีฬาโรงเรียนสีกัน กรุงเทพมหานคร
23 สโมสรกีฬาโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
24 สโมสรกีฬา ส.จุลเสน กรุงเทพมหานคร
25 สโมสรกีฬาสิงห์ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
26 สโมสรครูดามยิม กรุงเทพมหานคร
27 สโมสรคันนายาว กรุงเทพมหานคร
28 สโมสรทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
29 สโมสรผู้ครองฟ้า กรุงเทพมหานคร
30 สโมสรภานุรังษี กรุงเทพมหานคร
31 สโมสรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
32 สโมสรราชนาวี กรุงเทพมหานคร
33 สโมสรลูกประดู่ กรุงเทพมหานคร
34 สโมสรวิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร
35 สโมสรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
36 สโมสรห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
37 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
38 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
39 สโมสรกีฬาชมรมศูนย์กีฬามวย อ.บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
40 สโมสรกีฬาชมรมส.แสนกำลัง จังหวัดฉะเชิงเทรา
41 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก
42 สโมสรมวยเขาชะโงก จังหวัดนครนายก
43 สโมสรเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จังหวัดนนทบุรี
44 สโมสรราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี
45 สโมสรทหารอากาศ จังหวัดปทุมธานี
46 สโมสรกีฬาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
47 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
48 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว