สมาชิก : ภาคที่ 2       จำนวนสโมสร : 31 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด
1 สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท
3 สโมสรกีฬาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท
4 สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท
5 สโมสรกีฬาโรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท
6 สโมสรกีฬาโรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
7 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
8 สโมสรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
9 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
10 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
11 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12 สโมสรกีฬาชมรมมวยสากล เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 สโมสรกีฬาชมรมมวยสากล ดอนทราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14 สมาคมกีฬากรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
16 สโมสรกีฬาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี
17 สโมสรเหิรเวหา จังหวัดลพบุรี
18 สโมสรกีฬามวยสากลจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
19 สโมสรกีฬาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
20 สโมสรกีฬาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี
21 สโมสรกีฬาโรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
22 สโมสรกีฬาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี
23 สโมสรกีฬาโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
24 สโมสรกีฬาโรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
25 สโมสรกีฬาโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์ จังหวัดสิงห์บุรี
26 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
27 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
28 สโมสรสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
29 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
30 สโมสรกีฬาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
31 สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง