สมาชิก : ภาคที่ 1       จำนวนสโมสร : 48 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด ชื่อสมาชิก
(สโมสร/ ชมรม/ องค์กร)
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร พลตรี เกษม เบญจนิรัติศัย 214 อาคารที่พักนักกีฬา ตึกกำลังเอก สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
2. สโมสรกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร พลโท อภิรัชต์ ดงสมพงษ์ 55 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. สโมสรกีฬาโงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร นายประวัติ สุทธิประภา โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 540 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเขบัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
4. สโมสรกีฬาแดนนภา กรุงเทพมหานคร น.อ.สมยศ จุลเสน สโมสรแดนนภา 1/475 ซ.นวลจันทร์16 ถนน นวลจันทร์ เขต คลองกุ่ม แขวง บึงกุ่ม กรุงเทพ10230
5. สโมสรกีฬาตำรวจ กรุงเทพมหานคร พ.ต.ท.สุรวิทย์ โยนจอหอ สนามกีฬาบุญยะจินดา ถนนวิภาวดังสิต ตลาดบางเขน แขวงหลักสี่ กรุงเทพ 10210
6. สโมสรกีฬาโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร นายพีรศงฆ์ ปิตธวัชชัย โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 786 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
7. สโมสรกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายประภาส พริพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 67 หมู่8 ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก แขวงลำผักชี กรุงเทพ 10530 02-175-4825-6
8. สโมสรกีฬาโรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร นายชาญชัย โรจนะ โรงเรียนเทพลีลา 281 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก กรุงเทพ10240 02-318-0666
9. สโมสรกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร นายภักดี แสงจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เลขที่2 ซอยไอซีดี8 ถนนร่มเกล้า เขตคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง กรุงเทพ10520 02-360-9287
10. สโมสรกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร นายฤทธิรณ สิงห์เร็งฤทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ถนนสังคมสงเคราะห์ เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลางกรุงเทพ 10310 089-149-7045
11. สโมสรกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร นายบรรลือชัย ผิวสานต์ 36 หมู่ 11 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
12. สโมสรกีฬาโรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดร.ถวิล ศรีใจงาม โรงเรียนบางกะปิ 60 ถนนเสรีไทย เขตคลองจัน แขวงบางกะปิ กรุงเทพ 10240
13. สโมสรกีฬาโรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร นางคนึงนาถ จันทวงษ์ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 846/17 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ10320 02-652-7930
14. สโมสรกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายประภาส พริพล โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 21 ม.2 ถนนเลียบวารี เขตหนองจก แขวงกระทุ่มราย กรุงเทพ10530 02-543-0018
15. สโมสรกีฬาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายสมพร สังวาระ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 121 ถนนร่มเกล้า ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอ ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 02-543-9521
16. สโมสรกีฬาโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายเรืองยศ จุตารศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 22/18 เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
17. สโมสรกีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร นายวิสิทธิ์ ใจเถิง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151 หมู่ที่2 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนนเขตสายไหม กรุงเทพ 10220 02-523-3401-5
18. สโมสรกีฬาโรงเรียนวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร.ต.ณรงค์ ประจวบจัน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1325 ตำบลพระโขนงเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพ 10110 089-826-1859
19. สโมสรกีฬาโรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร นายสมทบ โตสุรัตน์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 4 สามเสน9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 10300
20. สโมสรกีฬาโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร นายราชวัตร สว่างรักษ์ โรงเรียนสารวิทยา 2398/96 ถนนพหลโยธิน ตำบลจตุจักร อำเภอเสนานิคม กรุงเทพ 10900 02-579-3646
21. สโมสรกีฬาโรงเรียนสิริวัตนาธร กรุงเทพมหานคร นายเพชรพงศ์ ตรีเทพ โรงเรียนสิริวัตนาธร47 ซ.อุดมสุข30 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
22. สโมสรกีฬาโรงเรียนสีกัน กรุงเทพมหานคร นายปัญญา สุขะวณิชย์ โรงเรียนสีกัน 567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 02-566-4163
23. สโมสรกีฬาโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 818 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่มกรุงเทพ10240 02-364-7336
24. สโมสรกีฬา ส.จุลเสน กรุงเทพมหานคร น.ท.ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร สโมสร ส.จุลเสน 1/59 ซ.นวลจันทร์16 ถนน นวลจันทร์ เขต คลองกุ่ม แขวง บึงกุ่ม กรุงเทพ10230
25. สโมสรกีฬาสิงห์ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร นายเกชา ทองเพ็ง สโมสรสิงห์ป้อมปราบ 1/475 ซ.นวลจันทร์16 ถนน นวลจันทร์ เขต คลองกุ่ม แขวง บึงกุ่ม กรุงเทพ
26. สโมสรครูดามยิม กรุงเทพมหานคร นายดาม ศรีจันทร์ 16 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110
27. สโมสรคันนายาว กรุงเทพมหานคร นายวินัย รอดจ่าย 125/47 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
28. สโมสรทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พลโท อุชุกร สาครนาวิน 33/50 หมู่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
29. สโมสรผู้ครองฟ้า กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ 2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 10 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
30. สโมสรภานุรังษี กรุงเทพมหานคร นายเสรี วิริยะสกุลธรณ์ 25/106 ซอยพุทธมณฑล สาย2 ซ. 21/1 แขวงศาลาธรรมสพห์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
31. สโมสรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร นายวรวิทย์ ประสงค์ทอง สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
32. สโมสรราชนาวี กรุงเทพมหานคร พลเรือตรี สุพจน์ สายวงค์ปัญญา สำนักงานกีฬากองทัพเรือ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
33. สโมสรลูกประดู่ กรุงเทพมหานคร พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร สำนักงานกีฬากองทัพเรือ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
34. สโมสรวิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ดร.พรชัย อรัญยกานนท์ 99/79 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
35. สโมสรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร นายกฤษฏา จุลชาต 378 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพเขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ กรุงเทพฯ 10600
36. สโมสรห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขดุสิต กรุงเทพฯ 10300
37. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ หอประชุมทองใหญ่อนุสรณ์ ตำบลวัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
38. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
39. สโมสรกีฬาชมรมศูนย์กีฬามวย อ.บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา น.ท.บัญญัติ เสือชม ชมรมศูนย์กีฬามวย อ.บ้านโพธิ์ 15 หมู่1 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
40. สโมสรกีฬาชมรมส.แสนกำลัง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสำรวม วงศ์พยัคฆ์ ชมรม ส.แสนกำลัง 15 หมู่ 1 ตำบลสิบเอ็ดศอกอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
41. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก นายบุญเยื่อ จักรผัน 195 หมู่ 8 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
42. สโมสรมวยเขาชะโงก จังหวัดนครนายก พลโท สิทธิพล ชินสำราญ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 หมู่ 1 ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
43. สโมสรเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จังหวัดนนทบุรี พลตรี ศุภชัย ม่วงกรุง 96/55 หมู่ 3 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
44. สโมสรราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
45. สโมสรทหารอากาศ จังหวัดปทุมธานี พลอากาศตรี อนุชิต แก้วประสพ สนามกีฬา ทอ. ธูปะเตมีย์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
46. สโมสรกีฬาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 498 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง 21150
47. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายพูลผล อัศวเหม เทศบาลนครสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
48. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000