สมาชิก : ภาคที่ 2       จำนวนสโมสร : 31 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด ชื่อสมาชิก
(สโมสร/ ชมรม/ องค์กร)
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายชูศักดิ์ แม้นทิม ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาศัย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
3. สโมสรกีฬาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท นายวิเชียร แก่นไร่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 230 หมู่ที่8 ตำบล แพรกศรีราชา อำเภอ สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
4. สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท นางสิรินนา ไชยรักษ์ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 46 83 หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูลอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
5. สโมสรกีฬาโรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท นายสุชาติ กลัดสุข โรงเรียนสรรพยาวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบล สรรพยา อำเภอ สรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
6. สโมสรกีฬาโรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง โรงเรียนหันคาพิทยาคม 668 หมู่1 ตำบล หันคา อำเภอ หันคา จังหวัดชัยนาท 17130
7. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายภิญโญ นิโรจน์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
8. สโมสรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พันเอก วริทธิ์ ปานสุวรรณ 90/1044 หมู่ 6 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
9. สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายระวี ปราถน์วิทยา 132 หมู่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
10. สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปลวัชร รุจิรกาล 284 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
11. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยุทธชัย ปริยวาที สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ถนนประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
12. สโมสรกีฬาชมรมมวยสากล เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร.ท.ทศพล ศรีมณี ชมรมมวยสากลเกาะหลัก 135 หมู่ที่ 5 ตำบล เกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
13. สโมสรกีฬาชมรมมวยสากล ดอนทราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร.อ.ทักษิณ จิตตคาม ชมรมมวยสากลดอนทราย ร้อย.ทสห.บน.5 ตั้งอยู่ที่ 135 ตำบล เกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ 77000
14. สมาคมกีฬากรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดี-ธำรง ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
15. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
16. สโมสรกีฬาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี นายสุวรรณ บุญคง โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา หมู่ที่5 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี จังหวัดลพบุรี 15110
17. สโมสรเหิรเวหา จังหวัดลพบุรี พลโท ศิริชัย เทศนา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 130 หมู่ 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
18. สโมสรกีฬามวยสากลจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายณรงค์ สุมะโน 598/8 ถนนโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
19. สโมสรกีฬาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี นายมานิตย์ อิ่มอ่อง โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2 หมู่4 ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
20. สโมสรกีฬาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี นายสมศักย์ แย้มนุ่น โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 36 หมู่ 1 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
21. สโมสรกีฬาโรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี นายสมศักย์ แย้มนุ่น โรงเรียนบางระจันวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
22. สโมสรกีฬาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 35 หมู่3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
23. สโมสรกีฬาโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี นายวิชาญ การะเกตุ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 132 หมู่ 8 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
24. สโมสรกีฬาโรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี นายเกรียงไกร เต่าคำ โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา ม.7 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
25. สโมสรกีฬาโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์ จังหวัดสิงห์บุรี นายประกิจ คุรโท โรงเรียนสิงหพาหุ 'ประสานมิตรอุปถัมภ์' 156 ม.1 ตำบล จักรสีห์ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
26. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา ศาลากลางกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 2) ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
27. สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สำรวจการณ์ 1/47 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
28. สโมสรสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย ประเสริฐศรี 1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
29. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายภราดร ปริศนานันทกุล ศูนย์กีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซือ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
30. สโมสรกีฬาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง นายบรรจบ เฉลยมรรค โรงเรียนบางเสด็จวืทยาคม 58/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
31. สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายณรงค์ คำหงส์ 39/53 หมู่ 8 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 16000