สมาชิก : ภาคที่ 4       จำนวนสโมสร : 17 สโมสร
# ชื่อสโมสร จังหวัด ชื่อสมาชิก
(สโมสร/ ชมรม/ องค์กร)
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสมเกียรติ กิตติธรกุล 111 อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง นายวินัย ทองรัตน์ โรงพลศึกษา 400 ที่นั่ง (ทุ่งแจ้ง) ถนนตรัง-สิเกา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
4. กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช 283 หมู่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
5. สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นางลออศรี ทิพย์แก้ว 144 หมู่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
6. สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ นิกาจิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 หมู่ที่1 ถนนสงขลานครินทร์-โคกม่วง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
7. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาศ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
8. สโมสรกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จังหวัดพัทลุง นายปรัชวิณณ์ ไพโรจน์บวร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง170 ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง 93000
9. สมาคมส่งเสริมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล นายธนินทร์ ใจสมุทร สนามกีฬาจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
10. สโมสรกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงค์ โรงเรียนประชานุเคราะห์42 จ.สตูล 299 หมู่ที่7 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
11. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอนงค์ รอดใจ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
12. สโมสรกีฬาจิตรภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายยงยุทธ พรหมเกาะ สโมสรจิตรภักดี 148/4 ม.4 ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฏร์ธานี 84130
13. สโมสรกีฬาเพชรปัญชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอภิเดช คำแก้ว สโมสรเพชรปัญชา 21/17 ม.3 ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฏร์ธานี 84320
14. สโมสรกีฬาเพชรพีระพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประสิทธิ์ พรหมศร สโมสรเพชรพีระพร 52/6 ม.3 ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฏร์ธานี 84140
15. สโมสรกีฬารักษ์มวยสากล จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธินาธิป อัดรเดชาธรรม สโมสรรักษ์มวยสากล166/59 ม.2 ตำบล บ่อพุด ถนนทวีราษฏร์ภักดี ตำบลบ่อพุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84320
16. สโมสรกีฬาลุ่มแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชานนท์ อุ้ยวงศ์ สโมสรลุ่มน้ำตาปี 46 ม.5 ถนนสุราษฏร์-ตะกั่วป่า ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130
17. สโมสรกีฬาลูกเจ้าพ่อโรงต้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายยงยุทธ พรหมเกาะ สโมสรลูกเจ้าพ่อโรงต้ม 45/43 ม.1 ถนนทวีราษฏร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 8400