16
พ.ย. 2563
การแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
16 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563
ประเทศไทย รุ่นประชาชน       
27
ก.พ. 2563
Asian/Oceanian Boxing Road to Tokyo – Jordan
27 ก.พ. 2563 - 22 พ.ย. 2563
ประเทศจอร์แดน รุ่นประชาชน