การแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
16 Nov 2020 - 22 Nov 2020 | การแข่งขันภายในประเทศศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

การแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ช่วงวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563กลับหน้าหลัก