ขอเรียนเชิญสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
19 พ.ย. 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยในคราวเดียวกัน เนื่องจาก นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้อง ชนกนันท์ ชั้น 2 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น สโมสรสมาชิกสามัญใดมีความประสงค์เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ขอให้ส่งเอกสารภายใน วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเท่านั้น โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง การส่งใบสมัครหลังเที่ยงคืนของวันที่ปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา รายชื่อของผู้สมัครเป็นนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยทั้งหมดจะแจ้งให้สโมสรสมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างช้า 10 วัน ก่อนการประชุมใหญ่

ทั้งนี้ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งหนังสือเชิญฯ และเอกสารแนบดังกล่าว ให้แก่สโมสรสมาชิกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

 
กลับหน้าหลัก