การแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
01 ก.ย. 2565 | ข่าวการแข่งขันเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ อุปนายกฯ นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์ อุปนายกฯ นายวินัย รอดจ่าย อุปนายกและเลขาธิการฯ พลโท อุชุกร สาครนาวิน อุปนายกและรองเลขาธิการฯ นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะ

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทชาย 9 รุ่น ได้แก่ 48 กก., 51 กก., 57 กก., 60 กก., 63.5 กก., 69 กก., 71 กก., 75 กก. และ 80 กก.

ประเภทหญิง 9 รุ่น ได้แก่ 48 กก., 50 กก., 52 กก., 54 กก., 57 กก., 60 กก., 63 กก., 66 กก. และ 75 กก.

โดยพิธีปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65 มี นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์ อุปนายกฯ เป็นประธานพิธีปิด พร้อมด้วย พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ อุปนายกฯ นายวินัย รอดจ่าย อุปนายกและเลขาธิการฯ พลโท อุชุกร สาครนาวิน อุปนายกและรองเลขาธิการฯ พันตำรวจเอก สุรวิทย์ โยนจอหอ ผู้แทน พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายณกุล นาคะสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสื่อดิจิตอลและการผลิต (Head of Digital Media and Production) ผู้แทน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) นายอนุกูล ฮึงสกุล ประธาน บริษัท เอ.วี.เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ

สรุปผลการแข่งขันมวยสากลมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 29 ส.ค. 65

ประเภทชาย 9 รุ่น

รุ่น 48 กก. เหรียญทอง นัฐพงษ์ ท้วมเจริญ จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน สมัคร แซ่หาญ จาก สโมสรกองทัพบก และ เหรียญทองแดง พงศกร ไพโรจน์วิรุฬห์ จาก สโมสรทหารอากาศ, รติพงษ์ คำท้าว จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคกลาง

รุ่น 51 กก. เหรียญทอง ปริญญา คำหลอม จาก สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, เหรียญเงิน เสกสิทธิ์ ทิมะลี จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคอีสาน และ เหรียญทองแดง วุฒิชัย ยุระชัย จากสโมสรกองทัพบก, ธนกร อ่อนแย้ม จาก สโมสรทหารอากาศ

รุ่น 57 กก. เหรียญทอง ธนบูลย์ โกศล จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน กฤษฎา ทองขำ จาก สโมสรกองทัพบก และ เหรียญทองแดง ชัยณรงค์ ซอสูงเนิน จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ, สิทธิศักดิ์ เกื้อแก้ว จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคกลาง

รุ่น 60 กก. เหรียญทอง รุตชการญ์ จันทร์ตรง จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน พลวัฒ บุญกิ่ง จาก สโมสรทหารอากาศ และ เหรียญทองแดง พัฒนภูมิ กุเวสา จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคอีสาน, วันชัย ระห้อย จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคกลาง

รุ่น 63.5 กก. เหรียญทอง สมชาย วงศ์สุวรรณ์ จาก สโมสรทหารอากาศ, เหรียญเงิน ศักดิ์ดา รวมธรรม จาก สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เหรียญทองแดง อานนท์ อยู่ปรางค์ จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคกลาง, ชาครินทร์ เอกปัชชา จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคใต้

รุ่น 69 กก. เหรียญทอง อธิชัย เพิ่มทรัพย์ จาก สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชา, เหรียญเงิน อภิวัฒน์ แกล้วกล้า จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ และ เหรียญทองแดง บรรจง สินศิริ จาก สโมสรกองทัพบก, สุเมธัส อ่อนทอง จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคกลาง

รุ่น 71 กก. เหรียญทอง ศกดิ์กิตติ ปัญญาอภิวงศ์ จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน พัดยศ เกียรติเจริญศิริ จาก สโมสรกองทัพบก และ เหรียญทองแดง ฉัตรชัย ไชยสำโรง จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ธวัช เหล่าหมวด จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคใต้

รุ่น 75 กก. เหรียญทอง อภิชิต พิมเสน จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน รัฐพล กาดำดวน จาก สโมสรกองทัพบก และ เหรียญทองแดง ยุทธพงษ์ สีกะโดน จาก สโมสรทหารอากาศ, ทัศพงษ์ สีขาม จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคกลาง

รุ่น 80 กก. เหรียญทอง บวร กาดำดวน จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน อภิสิทธิ์ ขันโครกเครือ จาก สโมสรทหารอากาศ และ เหรียญทองแดง ล่มฟ้า ทองบุราณ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, เชิดศักดิ์ ลักษณะ จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ

ประเภทหญิง 9 รุ่น

รุ่น 48 กก. เหรียญทอง ทิพย์สัจจา ยอดวารี จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ, เหรียญเงิน ศิริวรรณ พึ่งปัญญา จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เหรียญทองแดง ณัฐพร แก้วเฟื่อง จาก สโมสรทหารอากาศ, เอเปก บุตรดี จาก สโมสรกองทัพบก

รุ่น 50 กก. เหรียญทอง จุฑามาศ รักสัตย์ จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน ณัฐชา ศิลปกิจ จาก สโกองทัพบก และ เหรียญทองแดง ฐิติพร ไทยธานี จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ, พิมพ์ชนก เทพจันทรดา จาก สโมสรทหารอากาศ

รุ่น 52 กก. เหรียญทอง นิลดา มีคุณ จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน ลลิตา ชัยณรงค์ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เหรียญทองแดง สวรรยา ศรีสวัสดิ์ จาก สโมสรกองทัพบก, อริสรา วิเศษวงษา จาก สโมสรทหารอากาศ

รุ่น 54 กก. เหรียญทอง จุฑามาศ จิตรพงศ์ จาก สโมสรทหารอากาศ, เหรียญเงิน ปรีดากมล ถิ่นทัพไทย จาก สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เหรียญทองแดง ภาคิน นิราชภัย จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ, กนกวรรณ วิรุฬพัตน์ จาก สโมสรกองทัพบก

รุ่น 57 กก. เหรียญทอง นิลาวัลย์ เตชะสืบ จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ และ เหรียญทองแดง กิตติยา นามไพร จาก สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, อภิษฎา ทันท่าหว้า จาก สโมสรทหารอากาศ

รุ่น 60 กก. เหรียญทอง พรทิพย์ บัวป่า จาก สโมสรทหารอากาศ, เหรียญเงิน รัตนธร เสาร์ตอ จาก สโมสรราชนาวี และ เหรียญทองแดง ชลิตา ศรีเชียงพิมพ์ จาก สโมสรกองทัพบก, นภเกตน์ ศรีสวัสดิ์ จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคใต้

รุ่น 63 กก. เหรียญทอง อนุสรา หินสูงเนิน จาก สโมสรราชนาวี, เหรียญเงิน ปณิดา แก้วแก่นคูณ จาก สโมสรทหารอากาศ และ เหรียญทองแดง มธุรดา ทองสุขนอก จาก สโมสรกองทัพบก, จิตติมา พรหมเสน จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ

รุ่น 66 กก. เหรียญทอง พัณพัชรา สมนึก จาก สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เหรียญเงิน อลิษา  เกตุนิ่ม จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ

รุ่น 75 กก. เหรียญทอง ใบสน มณีก้อน จาก สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เหรียญเงิน พรนิภา ชูตรี จาก สโมสรทหารอากาศ

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมชาย ได้แก่ สโมสรราชนาวี, รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 ได้แก่ สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2 สโมสรทหารอากาศ

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมหญิง ได้แก่ สโมสรราชนาวี, รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 ได้แก่ สโมสรทหารอากาศ และ รองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2  ได้แก่ สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ

รางวัลนักชกยอดเยี่ยมชาย ได้แก่ สมชาย ววงศ์สุวรรณ์ รุ่น 63.5 กก. จาก สโมสรทหารอากาศ

รางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ ทิพย์สัจจา ยอดวารี รุ่น 48 กก. จาก สโมสรศูนย์กีฬามวยสากล ภาคเหนือ
กลับหน้าหลัก