แจ้งสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย "ขอให้ยืนยันสถานภาพของสโมสรสมาชิกปัจจุบัน"
20 ส.ค. 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย หมวดที่ 2 ข้อที่ 15.9 กำหนดให้สโมสรสมาชิกมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสโมสรสมาชิก การย้ายสถานที่ทำการ ให้สมาคมกีฬามวยสากลฯ ทราบภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมกีฬามวยสากลฯ ได้จัดส่งหนังสือไปยังที่ทำการของสโมสรสมาชิกผ่านไปรษณีย์ไทยแล้ว สมาคมกีฬามวยสากลฯ ขอความกรุณาสโมสรสมาชิกส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สามารถส่งได้ที่ สำนักงานสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย หรือ อีเมล thailandboxing.tba@gmail.com หรือ โทรสาร 02-186-7542

 
กลับหน้าหลัก