ขอให้สโมสรสมาชิกสามัญชำระค่าบำรุงประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)
01 ธ.ค. 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ขอให้สโมสรสมาชิกสามัญ สังกัดสมาคมกีฬามวยสากลฯชำระค่าบำรุงประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ตามข้อบังคับสมาคมกีฬามวยสากลฯ หมวดที่ 2 ข้อที่ 10.1 เป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ภายในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อรวบรวมรายงานสถานภาพการเป็นสโมสรสมาชิกสามัญ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป โดยสามารถชำระได้ที่ สำนักงานสมาคมกีฬามวสากลฯ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมฯ ในนาม

และส่งสำเนาใบฝากเงินทางแฟกซ์ 02–186–7542 หรืออีเมล thailandboxing.tba@gmail.com พร้อมระบุชื่อสโมสรสมาชิกให้สมาคมฯ ทราบด้วย หากสโมสรสมาชิกใดละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่อ้างถึง สมาคมฯ จะพิจารณาว่าท่านไม่ประสงค์จะดำรงสมาชิกภาพ และพิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน ตามข้อบังคับของสมาคมต่อไป
กลับหน้าหลัก